Trại Hè Ngành Thiếu III

Trại Hè Ngành Thiếu 3, do Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt thuộc Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America-BSA) trách nhiệm tổ chức, chính thức khai mạc vào ngày chủ nhật 23 tháng 7 năm 2023 tại trại trường Camp Emerald Bay, Catalina Island. Trại kéo dài một tuần, bế mạc ngày thứ bẩy 29/7/2023.

Đây là một chương trình dành cho Ngành Thiếu (Scout BSA), và các đơn vị ghi danh sinh hoạt của BSA có cơ hội tham gia hàng năm tạo điều kiện cho đoàn sinh tham gia học tập, trải nghiệm và ứng dụng cũng như đạt những chuyên hiệu chuẩn bị cho chương trình đẳng thứ của mình.

Tham dự kỳ trại này gồm các Liên đoàn Hướng Đạo Gốc Việt: Hòa Bình (San Jose), Lạc Việt ( Sacramento), Bạch Đằng Giang, Chi Lăng 279/1279, Chí Linh ( Nam Cali).

Ngoài chương trình đẳng thứ của trại dành cho các trại sinh, Trại Hè Ngành Thiếu 3 còn có thêm chương trình do các Trưởng Trẻ Gốc Việt phụ trách để tạo điều kiện cho các em Hướng Đạo Sinh khác đơn vị có cơ hội kết thân, cộng với những chương trình ngoài giờ với những tập tục, truyền thống văn hóa Việt .

Đây là một trong những chương trình do Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC) thực hiện hàng năm nhằm giúp các đơn vị khắp nơi có cơ hội tham dự. Mục đích THNT là để giới thiệu đến các Liên Đoàn thêm một phương sách của BSA trong việc giúp các em có dịp hoàn tất thêm chuyên hiệu đẳng thứ mỗi mùa hè. Sau đó, vào năm 2024, Ủy Ban sẽ tổ chức Trại Khai Phá V tại trại trường Rancho Alegre gần vùng biển Santa Barbara, California, từ 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7; trại này tạo cơ hội cho các Hướng Đạo Sinh trên 14 tuổi cùng nhau học hỏi tính cách lãnh đạo qua những trò chơi mạnh mẽ. Đến mùa hè năm 2025, Ủy Ban sẽ tổ chức Trại Bình Tâm II, dành cho Phụ Huynh, Ấu Sinh, Thiếu Sinh và Thanh Sinh.

2023 trai nt 03