Hằng năm Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ tại các Châu đều tổ chức nhiều chương trình trại hè dành cho các Thiếu sinh. Mỗi đơn vị có thể ghi cho các em và đi cùng với một số trưởng đơn vị tối thiểu tùy theo mỗi trại. Mỗi đơn vị có thể ghi danh đi bất cứ trại hè nào trên toàn quốc. Để tạo cơ hội cho mọi em được đi trại hè, trường hợp đơn vị mới có ít em hoặc không có đủ trưởng tham dự dẫn dắt các em, các em có thể được gửi gấm đi tham dự chung với một đơn vị khác. Chương trình trại hè kéo dài một tuần lễ bắt đầu ngày Chủ nhật đến sáng thứ Bảy trong suốt thời gian hè.

Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt đã thực hiện các kỳ trại Khai Phá dành cho em Hướng Đạo ngành Thanh, năm nay Ủy Ban (NVSC) thực hiện trại dành cho Ngành Thiếu với lý do tạo điều kiện cho các đơn vị và các em Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt có thêm cơ hội tham dự. Trong thời gian trại, ngoài chương trình của trại như chương trình học và thi chuyên hiệu, tham dự các trò chơi với các đơn vị khác, các thiếu sinh gốc Việt tham dự sẽ có chương trình riêng liên quan đến nghi thức, tập tục cũng như truyền thống văn hóa Việt.

 

Vì là lần đầu tổ chức như là một trại hè thử nghiệm nên số lượng đơn vị và đoàn sinh khá khiêm nhường, bao gồm các đơn vị tham dự như sau: Tại Seattle thuộc tiểu bang Washington với liên đoàn Việt Hùng gồm 2 Trưởng và 5 thiếu sinh, từ Houston Texas, có một Trưởng thuộc Liên đoàn La Vang tham dự giúp trong ban quản trại, tại Nam California, Liên đoàn Chí Linh gồm 26 Thiếu sinh và 8 Trưởng phục vụ. Liên đoàn Bách Đằng Giang gồm 20 thiếu sinh và 9 trưởng trong số đó Trưởng Tim Nguyễn là Trại Trưởng. Liên đoàn Quang Trung/Ngọc Hồi với 15 Thiếu sinh và một Trưởng. Liên đoàn Lạc Việt có 27 Thiếu sinh, một Trưởng và 2 phụ huynh. Liên đoàn Vạn Kiếp, Liên đoàn Hùng Vương và Liên đoàn Chi Lăng mỗi liên đoàn có một Trưởng tham dự.

Tưởng cũng nên biết thêm Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) đã chính thức thu nhận các em nữ ghi danh với kể từ đầu tháng 2 năm 2019 và năm nay là năm đầu tiên các trại hè của Hội trên toàn quốc có các em Thiếu nữ ghi danh tham dự.