Thông Báo Thành Lập Một Đơn Vị

Tham Dự Trại Họp Bạm Quốc Gia (2010 National Scout Jamboree)

Thứ Bảy, Ngày 30, tháng Giêng, 2010

Thân gởi quý trưởng,

Chúng ta đang cùng với hằng triệu đoàn viên của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ bắt đầu chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA), Hội Nam Hướng Đạo Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ, đang ghi danh sinh hoạt với BSA cũng mong đóng góp vào niềm hân hoan chung

Click here to view Thông Báo (pdf file)