Hướng đạo gốc Việt tham gia Đại hội Hướng đạo Toàn quốc Mỹ

Hướng đạo là một phong trào giáo dục có tính cách quốc tế, với những tôn chỉ rèn luyện nhân cách và thể chất để trở thành những con người tháo vát, tự tin, đáng tin cậy, những công dân tốt trong xã hội. Năm nay tổ chức hướng đạo Mỹ Boy Scouts of America, gọi tắt là BSA, sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập.

Click here to view Tin Tức Đài VOA (pdf file)