Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt
Họp Hội Thảo tại Las Vegas

vegasconference2023(Las Vegas, Nevada) Hơn 50 trưởng Hướng Đạo Hoa Kỳ của các liên đoàn Hướng Đạo gốc Việt  từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ đã tập trung ở Trung Tâm Hướng Đạo Las Vegas để tham dự chương trình hội thảo và huấn luyện vào ba ngày cuối tuần, 3, 4 và 5 tháng 3. Chương trình hội thảo đã kết thúc lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, trong một chương trình kết thúc rất cảm động.

Tham dự trong 3 ngày cuối tuần có các trưởng từ các liên đoàn Bạch Đằng Giang, Chí Linh, và Chi Lăng từ Quận Cam; Hòa Bình, Diên Hồng và Hướng Việt từ San Jose; Lạc Việt từ Sacramento; La Vang và Lạc Việt từ Houston; Thăng Long từ Virginia và quý trưởng từ Florida và Dallas. Đây là chương trình mỗi 2 năm của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC) trực thuộc Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America – BSA).  Cùng với chương trình này, NVSC còn tổ chức các chương trình trại thường xuyên khác như Trại Hè Ngành Thiếu, Trại Gắng Sức (Ngành Ấu), Trại Bình Tâm cho tất cả hướng đạo sinh Việt Nam, Trại Khai Phá (Ngành Thanh) và Trại Tùng Nguyên mỗi năm hay nhiều năm một lần.

2023_Hoi_Nghi_Uy_Ban_HĐGV.jpg

Trong ba ngày cuối tuần, các trưởng đã tham dự huấn luyện và thảo luận về các vấn đề nỗi trội trong sinh hoạt Hướng Đạo thời đại như kế  hoạch tiếp nối lãnh đạo (succession plan), cảm thông giữa các thế hệ lãnh đạo (bridging the gaps), áp dụng mạng điện toán xã hội (engaging the digital era), các khác biệt về văn hóa và truyền thống Hướng Đạo Việt Nam và Hướng Đạo Hoa Kỳ, vấn đề hội nhập trong Hướng Đạo thời nay hay trong vấn đề giáo dục và cộng đồng Việt Nam. Phần lớn các trưởng Hướng Đạo trong ban tổ chức cũng như tham dự viên của chương trình gồm các thành phần trẻ, sinh ra và lớn lên trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Truyền thống Hướng Đạo Việt Nam có nhiều điểm tốt đẹp và đáng khuyến khích, và cũng có nhiều khó khăn và trở ngại trong xã hội hôm nay. Các trưởng Hướng Đạo gốc Việt tại buổi hội thảo đã không ngần ngại trực diện thẳng thắn với các vấn đề gai gốc này một cách tích cực với sự hỗ trợ và cảm thông của nhiều thế hệ .

Nhân hội thảo này, các Trưởng đã từng tham dự các Trại Huấn luyện Huy Hiệu Rừng cũng đã có buổi họp mặt (WB reunion) rất vui và thắm tình huynh đệ.

Trong buổi hội thảo còn có sự tham dự của ông Todd Walter, Châu Trưởng của Hội Đồng Hướng Đạo Las Vegas, ông Ronald O. Coleman, Ủy Ban Hội Nhập Các Sắc Dân Thiểu Số, Trưởng Nguyễn Tấn Đệ, Cựu Giám Đốc Huấn Luyện Hướng Đạo Hoa Kỳ, là các thành viên kỳ cựu trong BSA, đặc biệt là trong lãnh vực hỗ trợ các truyền thống Hướng Đạo cho các sắc dân thiểu số tại Hoa Kỳ . Các vị này đã mạnh mẽ xác nhận quan điểm của Hướng Đạo Hoa Kỳ là luôn chào đón truyền thống Hướng Đạo và Văn Hóa từ các sắc dân, đặc biệt là Hướng Đạo Gồc Việt tại Hoa Kỳ.

Buổi hội thảo cũng có phần chuyển giao vai trò Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC) từ Trưởng Lý Nhật Hui, Liên Đoàn Chí Linh tại Quận Cam, sang Trưởng Nguyễn Xuân Lâm, Liên Đoàn Lạc Việt tại Sacramanto.

Chương trình kế tiếp của National Vietnamese Scout Committee (Ủy Ban Hướng Đạo Gốc Việt) là Trại Hè Ngành Thiếu III dành cho các em tuổi Thiếu Nam và nữ Hướng Đạo dự trù vào tháng 7 năm nay, năm 2023. Trước đó là Trại Huấn Luyện Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên X vào tháng 6, 2023 dành cho các Trưởng Hướng Đạo gốc Việt trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ ghi danh sinh hoạt với BSA cũng như các Trưởng gốc Việt của các thành viên Hướng Đạo Quốc Gia của Hội Hướng Đạo Thế Giới (WOSM). Muốn biết thêm chi tiết về chương trình Hướng Đạo Gốc Việt thuộc Hướng Đạo Hoa Kỳ, xin vào trang nhà ở www.huongdao.org.

2023 NVSC Conference Flyer

 

View and/or Download Conference Information

Conference registration link
https://lvacbsa.doubleknot.com/event/national-vietnamese-scouting-conference-2022/2817536

Wood Badge Reunion Registration form
https://tinyurl.com/WoodBadgeReunion

View and/or Download this Flyer