HDGV x96       

Hội nghị Quốc gia Hướng Đạo người Việt, BSA

Thông Tin Báo chí February 27, 2020

     

 

Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020 - Las Vegas, Nevada

Với thời tiết tốt đẹp của sa mạc Nevada, những người ghi danh tham dự Hội nghị Quốc gia Hướng Đạo gốc Việt lần thứ 4 vào chiều thứ Năm tại trung tâm hội nghị của Châu Vùng Las Vegas, BSA. Trưởng Hướng Đạo, thành viên của ủy ban, Liên Đoàn Trưởng/Phó, cha mẹ các em, người ủng hộ và nhân viên đến từ khắp đất nước đến tham gia hội nghị trong ba ngày cuối tuần vui vẻ, với tình bằng hữu, học hỏi và chia sẻ; xem xét và đánh giá các thành tựu; và đưa ra các đề nghị và kế hoạch cho tương lai Sinh hoạt Hướng Đạo của người Việt tại Hoa Kỳ. Hội nghị bao gồm các cuộc thảo luận về cách bảo tồn truyền thống và di sản Sinh hoạt Hướng Đạo của người Việt

conf 04 96h

Vietnamese Scouting National Conference, BSA

Media Release February 27, 2020

Thursday February 27, 2020 – Las Vegas, Nevada

Under the beautiful weather of the Nevada desert, participants checked in for the 4th Vietnamese Scouting National Conference on Thursday afternoon at the conference center of the Las Vegas Area Council, BSA office.  Scout leaders, committee members, Liên Đoàn Trưởng/Phó, parents, supporters and staff came from across the country to join this conference for a three-day weekend of fun, fellowship, learning and sharing; to review and to assess accomplishments; and to make recommendations and plans for the future of Vietnamese Scouting in the U.S.A. The conference includes the discussion on how to preserve Vietnamese Scouting traditions and heritage.

conf 04 96h

Vietnamese Scouting National Conference IV, BSA

Thursday – Sunday February 27– March 1, 2020
Las Vegas Area Council BSA office
7220 Paradise Road
Las Vegas, Nevada 89119
 

 

You (Committee members, Liên Đoàn Trưởng/Phó, unit leaders, supporters and interested parents) are cordially
invited to join this conference for a weekend of fun, fellowship, learning, idea-sharing and planning in February of
2020 to assess accomplishments and to make recommendations and plans for the future of Vietnamese Scouting in
the U.S.A. The conference will include the discussion on how to preserve the Scouting traditions and Vietnamese
heritage.

Click here to view/download "Invitation Letter"

Click here to view/download "Conference-Flyer & Agenda"

Participant Roster

>

First Name
Last Name
Council Headquarter City
An Thanh Nguyen Big Cypress, TX
Bach Vu Santa Ana, CA
BachYen Nguyen Houston, TX
Brian Phan Santa Ana, CA
Charlie Vu Westminster, CA
Cindy Le Santa Ana, CA
De Nguyen Irving, Texas
Dinh Tran Santa Ana, Ca
Dung Huynh San Jose, CA
Duom Pham Portland, Oregon
Frank Tran Orange County, CA
Giang Nguyen San Jose, CA
Hai Nguyen Houston, TX
Hai-Dang Vu Seatle, WA
Helen Luu Houston, TX
Hieu Do Houston, TX
Hieu Le Portland, Oregon
Hui Ly Buena Park, CA
Huu Tran San Jose, CA
John Quan Nguyen Portland, Oregon
Joseph Chau Nguyen Portland, Oregon
Joseph Khoi Pham Portland, Oregon
Katherine Vo Santa Ana, Ca
Kathy Van Santa Ana, CA
Katie Nguyen Orange County, CA
Kimberly Tran Santa Ana, CA
Kimthy Phung Orange County, CA
Lam Nguyen Sacramento, CA
Lan To Santa Ana, CA
Linh Do Houston, TX
Loc Do Houston, TX
Mallorie Dang Santa Ana, CA
Man Nguyen Bethesda, MD
Martin Pham Houston, TX
Matthew Mai Santa Ana, ca
Mindytran Nguyen Orange County, CA
Minh Mizio Houston, TX
Minh Tran Santa Ana, CA
Minh Truong Glendale, CA
Minhchau Chau Santa Ana, CA
Nam Nguyen Houston, TX
Ngan Nguyen Houston, TX
NgocDiep Phan Houston, TX
Nhut nguyen Sacramento, CA
Peter Dung Nguyen Portland, Oregon
Phat Ta Santa Ana, Ca
Phuc Tran Houston, TX
Phuc Peter Dang Orange County, CA
Phuong Ha Portland, Oregon
Phuong Reika Yoshino Seattle, WA
Quan Phung Orange County, CA
Quy Nguyen Portland, Oregon
Sang Pham San Jose-CA
Thai Nguyen San Jose, CA
Thu Chau Houston, TX
Thuc Bui Westminster, CA
Tich Tran Houston, TX
Tien Nguyen Portland, Oregon
Tien Truong Portland, Oregon
Tiffany Hang Ta Orange County, CA
Tinh Nhu (Niki) Nguyen Sacramento, CA
Toan Ngo Portland, Oregon
Tom Nguyen Santa Ana, Ca
Tram Nguyen Rancho Mesa, CA
Tri Nguyen Houston, TX
Trung Do Portland, Oregon
Tu Nguyen Houston, TX
Tuan Le San Jose
Tung Nguyen Portland, Oregon
Vincent Dang Santa Ana, CA
William Deaton Santa Ana, CA