kp 02 logo 115h

Trai Phai Pha II

National Venturing Supercamp
June 27th-July 3rd, 2015
Camp Rancho Alegre, Santa Barbara, CA
Register online at www.traikhaipha.org

 

November 10th, 2014
Dear Crew Advisor,
Thank you for taking on the responsibility of preparing your Crew for Trai Khai Pha 2, the National Vietnamese Venturing Supercamp at Rancho Alegre Scout Camp in Santa Barbara from June 27th, 2014 to July 3rd, 2014. This summer there will be countless opportunities to try new things, build character, and have fun making memories that will last a lifetime! This event has been created to bring the best that Venturing has to offer to your units. This camp will be a great experience for all those in attendance. Please take some time to read the FAQ about our event in order to get an understanding of what you can expect prior to and upon arrival at camp. We will have all of the necessary forms that each person will need to fill out and have signed by a parent or guardian in order to attend camp. We want to push the limits of what our Venturers can do. Even though the camp in next year, we have already begun the planning process and are in full swing. The cost of the camp for Venturers is $250, and for adults, $200. A 50% deposit is due on February 28th, and the remainder is due by March 31st, 2015
Registration is now open. Please register at http://www.traikhaipha.org). After that, the fees will go up accordingly. If you have any questions regarding the camp, please feel free to contact me. We look forward to seeing you in June!


Yours in Scouting,
Dinh Thien Tran
Camp Chief – Trai Khai Pha 2


November 10th, 2014
Kính thưa quý Trưởng,
Xin cám ơn quý Trưởng đã dành thì giờ chuẩn bị cho các thanh sinh cho kỳ trại Khai Phá 2 - National Vietnamese Venturing Supercamp - tại Rancho Alegre Scout Camp ở Santa Barbara từ 27/6 đến 3/7/2015. Kỳ trại hè này sẽ là cơ hội để các em học hỏi các điều mới lạ, củng cố tinh thần hướng đạo, và nhất là các em sẽ có một kỳ trại đầy kỷ niệm và hứng thú. Xin quý Trưởng đọc qua những câu trả lời có sẵn (FAQ) để biết thêm chi tiết để chuẩn bị cho đơn vị mình trước khi nhập trại. Những đơn từ cần thiết sẽ được gửi đến từng đơn vị để phụ huynh ký cho phép các em nhập trại. Mặc dù trại sẽ được tổ chức hè năm tới, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Trại phí sẽ là $250 cho thanh sinh và $200 cho người lớn. Xin quý Trưởng đặt trước 50% trước ngày 28/2/2015 và 50% còn lại trước ngày 31/3/2015. Trại phí sẽ tăng sau ngày 31/3/2015. Ghi danh online tại:
http://traikhaipha.org . Nếu quý Trưởng có điều gì thắc mắc xin liên lạc với Trưởng Định. Xin hẹn gặp quý Trưởng trong kỳ trại này.


TABTT,
Trần Thiên Định
Trại Trưởng – Trại Khai Phá

Trai Khai Pha II - Files

Trai Phai Pha II - Logo

khaipha 02 logo