wb2020 logo 96h     TÙNG NGUYÊN X 

Postponement of Tung Nguyen X to Summer 2023

Dear Scout Leaders,

To ensure that we have an effective National Vietnamese-emphasis Wood Badge course, Tung Nguyen X is rescheduled from May 2022 to Summer 2023.

Tung Nguyen X will be held from June 25 through July 1, 2023 at Camp Tamarancho, located in the heart of beautiful Marin County, in the bay area of California. 

Registration for Tung Nguyen X will be available in June 2022.

We are looking forward to working with many of you at this wonderful training opportunity. If you have any questions, please contact me at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

YiS,

Lam Nguyen, Course Director

 -------------------------------------------

Thân chào quý Trưởng,

Để bảo đảm có một khóa học Huy hiệu gỗ có hiệu quả cho Trưởng Hướng Đạo gốc Việt , khóa Tùng Nguyên X được dời từ tháng 5 năm 2022 sang mùa hè năm 2023.

Khóa Tùng Nguyên X sẽ được tổ chức từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023 tại Trại Tamarancho, nằm ở trung tâm Quận Marin xinh đẹp, trong vùng vịnh của California.

Ghi danh cho khóa Tùng Nguyên X sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2022.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với nhiều bạn trong cơ hội huấn luyện tuyệt vời này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tabtt,

Nguyễn X Lâm, Khóa Trưởng

More information: Click at Tung Nguyen

Why Wood Badge? Read this wonderful article about the amazing benefits of attending Wood Badge Course (Click Here)

 

For more information contact

Lam Nguyen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Phone: 916-335-0357

foresttent