tn 03p 250h

Tùng Nguyên III

Aug.5-1996 to Aug 24-1996

Gilwell Park, Chingford, UK

Danh Sách Tùng Nguyên III

Từ 15/08/1996 đến 24/08/1996 tại Công viên Gilwell - London, Anh Quốc

Title
Name
From
Trại trưởng
Lê Phục Hưng
 
Cố vấn
Vĩnh Đào
Rob Stewart
 
Thư ký kiêm thủ quỹ
Rosemary Lamond
 
Quản lý
David Fitzerman
Astrid Noonnan
Pam Parker
 
Thành viên khác
Đại Đức Thích Phước Huệ
Nguyễn Hữu Doản
 
 

Khóa Hồi Nguyên London (15-17/08/1996)

Title
Name
From
Khóa trưởng
Nguyễn Xuân Hoàng Quân
 
Huấn luyện viên
Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Huỳnh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Bùi Văn Giải
Phạm Quang Lộc
Nguyễn Phan Pha
Nguyễn Tấn Đệ
Nguyễn Xuân Hoàng Quân
Nghiêm Văn Thạch
Nguyễn Văn Thuất
 
Khóa sinh
Nguyễn Thị Linh Băng
Trần Hồng Bích
Lưu Thị Cúc
Bùi Vũ Đức
Cao Thị Minh Phượng
Nguyễn Ngọc Sương
Nguyễn Hữu Đệ
Nguyễn Chính Tuấn
Lê Ngọc Diệp
Trương Thế Hồng
Tôn Nữ Ngọc Hân
Trần Gia Phú
Phạm Thế Quý
Trịnh Quốc Thạnh
Lê Công Thuận
Mai Quốc Phương Trâm
Phó Anh Tuấn
Nguyễn Thị Ánh Huệ
Lê Đăng Khoa
Hoa Kỳ
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Canada
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Pháp
‘’
Úc
Đức

Khóa Bằng Rừng Nhi (17-24/08/1996)

Title
Name
From
Khóa trưởng
Betty Thompson
 
Tác động viên
Bùi Thế Hưng
 
Huấn luyện viên
Vĩnh Đào
Lê Phục Hưng
Barbara Pokorski
Chucki Smith
Betty Thompson
Bob Wright
 
Khóa sinh
Trần Hồng Bích
Lưu Thị Cúc
Nguyễn Hữu Đệ
Nguyễn Khả Hiệp
Nguyễn Thị Ngọc Sương
Võ Thiện Toàn
Lý Trí Thanh Lương
Mai Quốc Phương Trâm
Lê Ngọc Diệp
Tôn Nữ Ngọc Hân
Bùi Thế Hưng
Trần Gia Phú
Trịnh Quốc Thành
Nguyễn Thị Ánh Huệ
Bùi Như Thanh
Birgit Villa
Hoa Kỳ
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Pháp
‘’
Canada
‘’
‘’
‘’
‘’
Úc
‘’
Estonia

Khóa Bằng Rừng Thanh (17-24/08/1996)

Title
Name
From
Khóa trưởng
Raimo Vahamaki
 
Tác động viên
Lê Xuân Hùng
 
Huấn luyện viên
Vĩnh Đào
Lê Phục Hưng
Raimo Vahamaki
Ramsey Roome
Rosemary Lamon
Nghiêm Văn Thạch
Arnold Smith
Đỗ Phát Hai
Dave Mowatt
Robert Bimbi
Jerry McRae
Nguyễn Văn Thuất
Nguyễn Anh Kim
 
Khóa sinh
Nguyễn Thị Linh Băng
Phạm Ngọc Quế Chi
Đặng Đức Hân Hoan
Lê Quang Huy
Trần Anh Kiệt
Lư Minh Nguyệt
Võ Thành Nhân
Cao Minh Phượng
Nguyễn Bảo Trân
Nguyễn Thị Hải Triều
Nguyễn Chính Tuấn
Veko Vahamaki
Nguyễn Huy Vũ
Nguyễn Phương Tâm
Mai Quốc Phương Anh
Lê Công Thuận
Trần Văn Phong
Hồ Văn Nhị
Lê Đăng Khoa
Hoa Kỳ
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Pháp
‘’
Canada
‘’
Úc
Đức

Khóa Bằng Rừng Tráng (17-24/08/1996)

Title
Name
From
Khóa trưởng
Mary Edwards
 
Tác động viên
Hoàng Thông Lập
 
Huấn luyện viên
Vĩnh Đào
Lê Phục Hưng
Mary Edwards
David Fitzerman
Rosemary Lamond
Jerry McRae
John Peach
Carl Pitman
Ramsey Roome
Nghiêm Văn Thạch
Nguyễn Văn Thuất
 
Khóa sinh
Bùi Vũ Đức
Nguyễn Kim Hoàng
Nguyễn Quốc Khải
Hoàng Thông Lập
Dương Phước Luyến
Lê Minh Lý
Trần Ngọc Phụng
Lê Hoàng Tâm
Phạm Bá Thăng
Nhữ Văn Trí
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Chính Tuấn
Nguyễn Đức Tùng
Trần Anh Dũng
Phó Anh Tuấn
Nguyễn Đức Chung
Bùi Trần Thuấn
Hoa Kỳ
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Pháp
‘’
Anh Quốc
Đức

Khóa Trainer Development 1 (15-17/08/1996)

Title
Name
From
Khóa trưởng
Colin Wallage
 
Tác động viên
Dương Văn Hóa
 
Huấn luyện viên
Dương Văn Hóa
David Holmes
Colin Wallage
 
Khóa sinh
Hoàng Ngọc Châu
Nguyễn Khả Hiệp
Đào Diệp Hương
Trần Anh Kiệt
Trần Thị Kim Thoa
Nhữ Văn Trí
Mai Hiếu Trực
Ngô Tường
Nicholas Nguyễn Việt
Phạm Mạnh Hùng
Nguyễn Kim Hoàng
Nguyễn Mạnh Hà
Birgit Villa
Trần Công Lao
Mai Quốc Tuấn
Nguyễn Phương Túy
Lý Trí Thanh Lương
Hoa Kỳ
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Canada
‘’
Úc
Estonia
Pháp
‘’
‘’
‘’

Khóa MAIN (17-24/08/1996)

Title
Name
From
Khóa trưởng
Rosemarie Brokenshire
 
Tác động viên
Nguyễn Phan Pha
 
Huấn luyện viên
Rosemarie Brokenshire
Debbie Fitzerman
Murray Ormerod
Mike Scott
Mickey Thomas
Nguyễn Phan Pha
Nguyễn Văn Thuất
 
Khóa sinh
Hoàng Ngọc Châu
Bùi Văn Giải
Nguyễn Văn Định
Châu Hữu Hiệp
Đào Diệp Hương
Trần Ngọc Huỳnh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Phạm Quang Lộc
Trần Văn Long
Châu Thị Minh
Nguyễn Xuân Hoàng Quân
Trần Ngọc Sơn
Nguyễn Mạnh Tân
Trần Thị Kim Thoa
Mai Hiếu Trực
Nicholas Nguyễn Việt
Ngô Tường
Mai Quốc Tuấn
Trần Công Lao
Nguyễn Phương Túy
Nguyễn Mạnh Hà
Dương Thị Kim Sơn
Dương Văn Hóa
Nguyễn Văn Toản
Barry Jones
Hoa Kỳ
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Pháp
‘’
‘’
Úc
Canada
‘’
‘’
‘’