Khóa Huy Hiệu Rừng TN-IX, BSA dành cho Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt

Ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại trại trường của BSA – Camp Clark, tiểu bang Oregon chính thức khai mạc khóa Huy Hiệu Rừng ( Wood Badge) với 64 khóa sinh và 33 huấn luyện viên. Đây là khóa huấn luyện Huy Hiệu Rừng với thủ bản của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) dành cho các Trưởng đã, đang và sẽ cầm đoàn, hay các Trưởng phục vụ trong các Châu, Đạo và Quốc gia.(Council, District and National)

tn09 chaoco

 

Khóa Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên 9 với 64 khóa sinh đến từ nhiều miền trên lãnh thổ Hoa Kỳ bao gồm 23 khóa sinh từ 2 miền Nam bắc California, 27 đến từ tiểu bang Texas, 2 khóa sinh từ Georgia, một từ tiểu bang Washington, 10 từ Oregon và một từ Úc Châu. Với số tuổi các khóa sinh là 18 tuổi đến 83 tuổi, các khóa sinh sẽ học hỏi trong 5 ngày, sau khi rời trại, các khóa sinh sẽ mang về đơn vị những điều thu nhận từ các HLV, đồng thời sẽ đề ra và cam kết 5 mục tiêu cho chính mình trong thời gian tối đa là 18 tháng để hoàn tất những chứng chỉ . Khóa Huy hiệu Rừng sẽ bế mạc ngày thứ bảy 22/6/2019.

 

tn09 staff01

Tưởng cũng nên nêu những điểm sau đây để mọi người hiểu thêm về những chương trình dành cho Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt liên quan đến Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.

 • Phong trào Hướng Đạo Thế Giới (WOSM- World Organization Scout Movement) quy định rằng mỗi quốc gia chỉ có duy nhất một Hội Hướng Đạo là hôi viên chính thức của phong trào, đồng thời Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ đã được quốc hội Hoa Kỳ ủy quyền và độc quyền xữ dụng danh xưng Hướng đạo trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
 • Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) đã thành lập Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt (NVSC) đại diện cho BSA hổ trợ các Châu có các đơn vị gốc Việt ghi danh với BSA. Đồng thời NVSC cũng sẵn sàng giúp các đơn vị gốc Việt khi được yêu cầu.
 • BSA luôn khuyến khích các đơn vị sắc tộc ghi danh với BSA nên gìn giữ những văn hóa, truyền thống của dân tộc mình trong khuôn khổ quy định của BSA.
 • Một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên đối với Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt chúng ta về chương trình huấn luyện dành cho các Trưởng gốc Việt như sau:
 • Năm 2001, BSA chấp thuận tổ chức khóa huấn luyện huy hiệu Rừng dành cho người gốc Việt và khóa huy hiệu Rừng Tùng Nguyên 4 là khóa đầu tiên thuộc BSA xử dụng thủ bản “Huy hiệu Rừng Thế kỷ 21”.
 • Vào năm 2020, BSA sẽ thay đổi thủ bản huy hiệu Rừng mới được gọi là “ Huy hiệu Rừng 2020”, Khóa Tùng Nguyên 9 tuy chính thức khai mạc hôm nay vào năm 2019 nhưng lại được đề nghị áp dụng thủ bản mới này. Một lần nữa, Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt chúng ta tạo lịch sử trong hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.
 • Khóa Tùng Nguyên 9 cũng trùng hợp vào dịp kỷ niệm 100 năm của chương trình huấn luyện Huy Hiệu Rừng trên thế giới (1919-2019).
 • Năm 2001, sau khi Tùng Nguyên 4 thành công với 48 khóa sinh được tổ chức tại West Palm Beach tiểu bang Florida, năm 2005, Khóa Tùng Nguyên 5 đã được thực hiện tại hải đảo Catalina, tiểu bang California với 36 khóa sinh. Tiếp nối Tùng Nguyên 6 với 58 khóa đã tổ chức tại trại trường Goshen, tiểu bang Virginia vào năm 2010. Năm 2013, tại Santa Barbara, tiểu bang California với 64 khóa sinh, khóa Tùng Nguyên 7 đã vượt kỷ lục số khóa sinh tham dự, Tùng nguyên 8 được thực hiện tại Hải đảo Maui, tiểu bang Hawaii vào năm 2016 với 51 khóa sinh
 • Ủy Ban quốc gia Hướng Đạo gốc Việt là một ủy ban của BSA đã tổ chức thành công các khóa huy hiệu Rừng (đến hôm nay được 6 khóa) mà không có ủy ban sắc tộc nào khác có thể thực hiện trong thời gian 20 năm qua.
 • Lược qua lý do thực hiện các khóa “ Tùng Nguyên” : Vào năm 1991, toán huấn luyện gốc Việt thuộc Hội Hướng Đạo Canada đã tổ chức khóa Huy hiệu Rừng dành cho những Trưởng Hướng Đạo gốc Việt thuộc Hội Hướng đạo Canada gọi khóa này là Tùng Nguyên I. Đến năm 1994, Toán HL này đã tổ chức khóa Tùng Nguyên II tại trại trường Lost Valley của BSA thuộc tiểu bang California với thủ bản của Hội Hướng Đạo Canada. Đến năm 1996, Khóa Tùng Nguyên III cũng được Hội HD Canada đồng ý tổ chức , lần này được thực hiện ngay chính nơi tổ chức đầu tiên của khóa huy hiệu Rừng là Gilwell Park , Anh Quốc. Sau khóa Tùng Nguyên III, nhiều Trưởng Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt đã có thỉnh nguyện với BSA về khóa Huy hiệu Rừng với thủ bản BSA dành cho các Trưởng gốc Việt, do đó mới có các khóa huy hiệu Rừng được tiếp nối như sau:
 • Tùng Nguyên IV BSA-SR-430 – West PLam Beach, Khóa Trưởng-Nguyễn Tấn Đệ
 • Tùng Nguyên V WR-TN-05 – Catalina Island, CA, Khóa Trưởng Nguyễn Duy Việt “Nicholas”
 • Tùng Nguyên VI WR-TN-06 – Goshen Scout Reservation, Virginia, Khóa Trưởng Lý Nhật Hui
 • Tùng Nguyên VII 999-13 – Santa Barbara, CA, Khóa Trưởng Trần Văn Long
 • Tùng Nguyên VIII 999-16 – Maui, Hawaii, Khóa Trưởng Alina Lee Santiago
 • Tùng Nguyên IX 999-19 – Camp Clark, Cloverdale (near Portland), Oregon

   

  Oregon, Khóa Trưởng Phạm Ngọc Phước “Martin”

tn9 250h

June 16 - 22, 2019

Camp Clark, Cloverdale (near Portland), Oregon

Tùng Nguyên IX "pdf" Files

Tùng Nguyen IX_Pictures/Slideshow

Click "Close Tab X" to quit Pictures/Slideshow

 

Tùng Nguyên XI - Participants

Name

Location

 

Name

Location

1.    Châu Thu

Houston, TX

 

33.  Nguyễn Matthew

 

2.    Deaton Jefferson William     34.  Nguyễn Xuân Mỹ San Jose, CA

3.    Đỗ H. Linh

Houston, TX

  35.  Nguyễn Anh Nguyên San Lorenzo, CA

4.    Đỗ Minh Mẫn

San Jose, CA

 

36. Nguyên Như Tịnh Niki

Fair Oaks, CA

5.    Đỗ Mỹ Lộc

Houston, TX

 

37.  Nguyễn Tú Steven

Houston, TX

6.    Đoàn Anthony

Houston, TX

 

38.  Nguyễn B. Thái

San Jose, CA

7.    Hà Rachel     39.  Nguyễn Thuý San Diego, CA
8.    Hà Thị Phượng     40.  Nguyễn Nam Tiến  

9.    Hồ Nguyễn Tiffany

Sacramento, CA

 

41.  Nguyễn Trung Tommy

 

10.  Hoàng Tiến Dũng John

Houston, TX

  42.  Nguyễn Đoan Trâm San Diego, CA

11.  Lê Hanna Hạnh

Houston, TX

 

43.  Nguyễn Huy William

Houston, TX

12.  Lê Minh Đức

San Jose, CA

 

44.  Nguyễn Việt

 

13.  Lưu Nguyễn Helen

Houston, TX

 

45.  Phạm Thanh Châu

Houston, TX

14.  Lưu Tony

Houston, TX

 

46.  Phạm Huỳnh Kevin

Sefton, Australia

15.  Lý Châu Vivian     47.  Phan Phi Paul  
16.  Mizio Cathy Minh     48.  Phụng Đinh KimThy  

17.  Ngô John 

Westminster, CA

 

49.  Trầm Thu Hồng

Sunnyvale, CA

18.  Nguyễn Thanh An

Houston, TX

 

50.  Trần Thiện An

Houston, TX

19.  Nguyễn Tuấn Anh

Houston, TX

 

51.  Trần Văn Bé Tư

Houston, TX

20.  Nguyễn Hoài Bắc

San Jose, CA

 

52.  Trần Q. Khánh

San Jose, CA

21.  Nguyễn Thanh Bình

Portland, OR

 

53.  Trần KiềuLinh Sophia

 

22.  Nguyễn Thị MinhChâu

Portland, OR

 

54.  Trần Minh Sony

 

23.  Nguyễn Thanh Emily

Houston, TX

 

55.  Trần Thị Phúc

Houston, TX

24.  Nguyễn Thị Hai Dallas, TX   56.  Trần Quang Tích Houston, TX
25.  Nguyễn Jearlynn     57.  Trương Quang Minh Burbank, CA
26.  Nguyễn John     58.  Trương Ngọc Philip San Jose, CA

27.  Nguyễn Chiến Joseph

Portland, OR

 

59.  Trương Stacey

San Jose, CA

28.  Nguyễn Ngọc Châu Joseph

Happy Valley, OR

 

60.  Võ Hoàng Phi-Dũng

 

29.  Nguyễn Châu Kevin

Houston, TX

 

61.  Võ Trương Thăng

 

30.  Nguyễn Sơn Kevin

Houston, TX

 

62.  Vũ Văn Tâm

Houston, TX

31.  Nguyễn Long Lance

Houston, TX

 

63.  Yoshino Reika

Renton, WA

32.  Nguyễn S. Lisa

Tigard, OR

 

 

 

Tùng Nguyên IX - Staff

Martin N. P. Pham Thien Tran Mindy Tran Nguyen Phu Tran Tu Nguyen
Martin Pham
Course Director
Thiện N. Trần
Senior Patrol Leader
Mindy Trần Nguyễn Assistant Senior Patrol Leader Phú Trần
Assistant Scoutmaster of Program
Tú Nguyễn
Assistant Scoutmaster of Logistics
Vinh-Dinh Jessica-Ho Julie Ho Jennie-Yen-Ho  Hue Tran
Vinh  Đinh
Assistant ASM Logistics
Jessica C. Ho  
Quartermaster
Julie Ngọc Hồ  
Co-Quartermaster
Jennie Yến Hồ
Assistant Quartermaster
Huê Thị Trần
Assistant Quartermaster
Ai To Toan Ngo  Tien-Truong Charles-Vu  Tuu-Nguyen
Ái Hoàng Xuân Tô
Assistant Quartermaster
  Toàn Ngô
 Assistant Quartermaster
Tiến Trương
Assistant Quartermaster
Charlie  
Assistant Quartermaster
Tựu Nguyễn
Assistant Quartermaster
Lien Chau Le David Scott Tung Nguen Lam Nguyen  
Liên-Châu Lê
Scribe
David C. Scott
Assistant Scribe 
Tùng Ngọc Nguyễn
Assistant Scribe 
Lâm Xuân Nguyễn
Assistant Scoutmaster of Troop Guide
 
My Nguyen Peter Nguyen Kimberly Nguyen Katrina Huynh Le Joseph Vu
Mỹ Nguyễn
Troop Guide - Beavers
Peter D. Nguyễn
Troop Guide -Bobwhite
Kimberly Nguyễn
Troop Guide - Eagle
Katrina Huỳnh-Lê
Troop Guide - Fox
Joseph Vũ
Troop Guide - Owl
 Dung Tong  Maurice Le  Huu Tran  Mary Steele  Yvonne Scordato Nguyen
Dũng Tống
Troop Guide - Bear
Maurice Lê
Troop Guide - Buffalo
Hữu Trần
Troop Guide - Antelope
Mary Steele
Troop Guide - Hawk
Yvonne Scordato-Nguyễn
Troop Guide - Raven
De Tan Nguyen Long Tran Hui    
Đệ Nguyễn
Staff Advisor
Long Trần
Mentor to Course Director
Hui Lý
Instructor
   

Tùng Nguyên IX - Travel Plans

Please let us know your itenary once you made your travel plans so we can prepare for your arrival.

Xin các anh chị em vui lòng cho chúng em biết lịch trình đến trại sớm nhất có thể để tiện việc thu xếp chu toàn.

IMPORTANT NOTE: CHECK IN AT THE CAMP CLARK IS 3:30PM ON Sunday, JUNE 16, 2019

If you travel by plane, please arrive at the Portland airport (PDX) no later than 1:00PM

FOR RETURNING FLIGHT - please book your flight, leaving Portland (PDX), Saturday afternoon.

After you have booked your flight - please send your itinerary to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The STAFF will arrange the pick up from airport to camp

On June 22, 2019 and June 23, 2019 there are Portland Tours for you to sign up with small fees for Transportation, ect.

 

Bios Number 

Bios - Who is she/he?
B1

Things about me with some random numbers:

1-  hours driven to and from scout meeting every weekend
2- the number of kids I currently have
3- the amount of months I spent in jail in VN for trying to escape.
4- the age when I attend first grade
6- the age I quit school in VN
7- the number of times we try to escape Vietnam
8- The age when I celebrated my first birthday EVER. Didn't even know my birth date until then.
9- The years I spent helping my parents sell at the flea market every weekend.
10- the number of times I took the driving test.  :D
18- The age when I met hubby.
20- the age of the marriage license.

Capture

B2

Born in Bien Hoa, Vietnam,  in October of 1967.  Left Vietnam at the age of 7.  At the age of 12, joined BSA in Fort Smith, Arkansas. Left Scouting for boarding school at the beginning of 9th grade.  Graduated from the University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas as a Bachelor of Science majoring in Computer Systems Engineering.  Met and married my wife in Denver, Colorado. I am Catholic, a father of 2.  Daughter is 18 and my son is 16.  I have been with Lien Doan La Vang since 2008.  Both of my children joined Lien Doan La Vang.  Through dedication she has earned her Gold Award and my son, Eagle Scout.  During the children years in Scouting, I have participated in many volunteering opportunities.  I have earned Powder Horn in 2010, and Wood Badge in 2011.  My jungle name is “Gấu Siêng Năng”. 

My personal motto is, "Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might." Ecclesiastes 9:10

Capture2

B3  

Born in Vietnam the year of the snake. Lost my father during tết mậu thân. Refused boarding on a flight which crash landed in Saigon.  Left Vietnam for US with my younger brother by ourselves and arrived in Miami Florida on April 30, 1975.  Graduated from University of Southwestern Louisiana in 1987 with a BS in Computer Science. Got caught and put in jail by my wife (warden) in 1994. While in jail, produce two boys in 1998 and 2000. Warden neuter me in 2001 for good behaviors. Introduced to scouting by a member of Bear patrol (TN6).  Lured in to be a leader by TN9 course director in 2008 with a T-Shirt of Giu Vung XIII.  Attended Tung Nguyen VI as a Buffalo.  Ranger kicked us out of the lake during our Outpost for bad behaviors.

The Five Śīlas (bồ tát giới) that I have taken are:

 1. To refrain from killing.
 2. To refrain from stealing.
 3. To refrain from false speech.
 4. To refrain from sexual misconduct.
 5. To refrain from using intoxicants.

To reflect on my vows for today. I killed a mosquito this morning. Stole internet from work to write this post. I lied about wife neutering me (she paid and drove me to the doctor). Have not seen wife for a week. I got drunk with the Portland staffs on my last visit. No wonder I can't get into heaven. My favorite song is Cat's in the Cradle  It is a reminder for me to spend time with my family.

Life Goal: The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others (by Mahatma Gandhi).

My jungle name is “Gấu Tận Tâm”. My Dharma name is “Thân Nhiếp”. Which Wood Badger am I?

Capture3

B4  

·       I was born in the year of the "precious crowns".

·       I was a Webeloes 2 when we lost the war and stopped scouting then.

·       My family escaped by boat in 1979 to Malaysia before resettling in Sacramento, California.

·       At that time, I was almost 17, and did not know much English.

·       My very first English teachers were Gilligan's Island, Be Witch and Six Million Dollars Man.

·       I have a pre-arranged marriage to a wonderful wife for 30 years, who I have two daughters with.

·       In Scouting, I am involved at the unit level, lien doan level, district level, council level, and national level.

 LamLam Nguyen Bear

B5

 

I live in Houston, TX and have been a scout leader with LD Lavang for only I think 10 years but feels like a lifetime (I think that's a good thing). I've experienced the ebb and flow of scout life...the forming, storming, norming, and performing through those years. The knowledge and skills that I've learned through wood badge TN 6 have been invaluable but the connections and bonds that I made with my fellow wood badgers and staff were and are the most important to me. My mission as a troop guide on this course is to be one of the vessel of knowledge and connection to my patrol and to others. My hope is for participants and staff to be able to make memories and connections that will last a lifetime!

MyNguyenBabyMy Nguyen Bobwhite TN6

 B6  

I was the 9th and youngest child, born in Year of the Goat (Vietnamese zodiac) and in the  horoscope of Capricorn. Escaped by boat with brothers and sister-in-law from Vietnam in October 1983, my 5th times, got into Kuku, Indonesia and later Galang Refugee Camp, Indonesia.  I came to the USA in November, 1984, and have been living in San Jose, CA.  Got my Bachelor of Art in Biochemistry at the University of California, Berkeley in 1991. Currently, I am working at Sandia National Laboratories, Livermore, CA as a researcher.  I am married for 22 years having 3 children - 2 daughters and a son.  In 2004, though my children were not at scouting age, I first joined scouting to help out  the newly formed scouting groups (LĐ Rạng Đông, San Jose, CA).  As time schedule conflicting, I had to move for different scouting groups.  Throughout years of my scouting, I held positions of Scoutmaster, ASM, Advisor, Troop Committee, and Unit Commissioner. In Western Region, Tung Nguyen V Wood Badge course, I was in the Owl patrol. My patrol gave one another a name for his/her special memorable character and I was the Naughty Owl (Cú Wậy - with the W, though there is no W in Vietnamese language.  In this case, it was pronounced like QU).  Via totemization, I was named the Agile Mountain Goat.  I was, thus, three-peats of being the goat! :)

HuuTranTotemHuuTranBabyHuuTranTenRung

 B7  

I've been involved in Scouting all my life (+22 years) starting as a Cub Scout, moving up to Boy Scouts, and eventually Venturing. I am a proud Eagle Scout as of 2005 and have held leadership/staff roles within TT9, TT10, TKP2, and as Assistant Camp Chief/Quarter Master of TKP3. In my spare time, I enjoy outdoor activities such as hiking, camping, and backpacking, tinkering with computers, games, and most of all, traveling the world with my wife.

MauriceLeMaurice Le Beaver

 B8  

1   -  The number of picture taken when I was 5 years old

1   -  The number of kid I currently have (only God know the future)
6   -  The number of scouting years in Vietnam

20 -  The number of scouting years in United States
5   -  The number of years as a teacher in Vietnam
22 -  The number of years teaching Vietnamese Language and Culture in US

0   -  The number of time taken Driving test in US because I had a driving license in VN
42 -  The number years in Marriage

28 -  The age on my marriage license

2   -  The number of Lien Doan that I help formed

22 -  The number of scouts earned Eagle Scouts in our Lien Doan

The best number yet:

20+ scout leaders that I sold into Scouting slavery !!!!!

Phuoc Tran OwlMP at 5

 B9  

 Top 10 things about me….

1.  I am the eldest out of 5 kids; people just call me YSN

2.  I have 2 teenage boys going on 40 years old (1 is an Eagle, working on the other)

3.  I’ve been married for 19 years

4.  I love to eat, but cannot cook

5.  I am into so many crafts that my house is a storage area

6.  Love the 80’s music, my favorite karaoke song is Pat Benatar, “Love is a Battlefield,” but really I can’t sing it

7.  I am loud, and I like to have lots of fun

8.  I like to plan things, do not like surprises

9.  I love Scouting and what it stands for; even before I join the program

10.  I love to travel and to learn different cultures.

Yvonne Scardato Owl TotemYvonneBaby

 B10  

Currently, I serve as as the Crew Advisor for Crew 817. I've been a part of scouting for over 20 years, starting as a Jr Girl Scout, through Girl Scouts and was an active part of my Venturing crew, including earning my Silver Award. I was apart of Woodbadge course 999-16 in Maui, go bears! My leadership experience includes program staff for TT9, TT10, TKP1, TKP2 and Camp Chief for TKP3. Outside of scouting, I enjoy snowboarding, traveling, eating lots of good food and boba. 

Katrina Huynh Le BearKatrinaHuynh

 B11  

A sixth generation Texian, I am the author of four nationally award winning and best-selling books on the history of the Scouting movement locally, nationally, and internationally. I am an Eagle Scout with 5 Eagle palms, a Vigil Honor member in the Order of the Arrow, and a 2013 recipient of the Silver Beaver Award. I currently serves on BSA’s National Disabilities Awareness sub-committee as their publications specialist.

I am a graduate of Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, with a BA in Psychology as well as Southern Methodist University (SMU) in Dallas with a master’s degree in Applied Economics. A member of numerous lineal and national patriotic societies, I am a 1st cousin (6 generations removed) to US President James K. Polk and a 2nd cousin (8 generations removed) to US President George Washington. I have been married to Aimee over twenty-seven years we have four children, one of whom is an Eagle Scout.

David Scott Totem

 B12  

I have been involved with Cub Scouts since 2016 as part of Lien Doan LaSan in Houston, Texas. I started in scouting as an involved parent, then as a den leader, later as a Girl Scout troop leader, and currently Pack 1212 Cubmaster.  I enjoys working with the young Scouts while making sure they are having a good time.  I have completed Wood Badge training during the SHAC 18-2 course and was in the Fox Patrol.  My husband, Phong, and I have been married for 14 years. We have two children together – a son named Gavin who is a Webelos and a daughter Steffi who joined Cub Scouts this year as a Bear.  I enjoy traveling with my family, making challah bread French toast on the weekend watching movies, great friendships, and eating a good meal. 

Baby pic - age 5 (first time with make-up!)

KimberlyBabyKimberly Nguyen Totem

 B13

I am a Baby Boomer Generations. I was born between “Crouching Tiger - Hidden Dragon”. I joined to the Boyscout when I was 7 years old. After the Fall of Saigon I stopped scouting until 1982. We started underground scouting with Trưởng Voi Hoạt Bát (Fr. Tiến Lộc). I escaped from Vietnam in 1988 to Galang-Indonesia.  I came to the US in 1990. I joined to the religious order in 1991. I became a Catholic priest in 2002. I started scouting with Liên Đoàn Tây Sơn (Portland, Oregon) since 2003 till now. I joined to the US Air Force 2007-2015 as a Military Chaplain. I graduated from the Seton Hall University with a BA in Music and Philosophy. I graduated from the Notre Dame Seminary with a Master of Divinity in Theology. I graduated from The Pontifical University of Saint Thomas Aquinas in Rome with S.T.L (STL is the abbreviation of the Latin, sacrae theologiae licentiatus, which translates as "licentiate of sacred theology"). My jungle name is “Đại Bàng Đa Năng”. I participated in Tùng Nguyên VIII Wood Badge Course in Maui, Hawaii 2016 I was the Antelope Patrol. I love to travel and take picture. “Đời có bao nhiêu ngày vui - How many happy days does life have?”

Enjoy life of scouting.

 Peter Vu BabyJosephVuTotem
B14
A Son of Danang
1 soon-to-be a Lion Scout daughter
2.5 years - lifetime memory of a refugee Scout in Galang, Indonesia
3 years - “Children of Ho Chi Minh” honor role that my dad kept laughing at like I was not his child?
4 years - student of Architecture
5 - the age I was able to carve a rose out of a carrot, maybe!
6 Tùng Nguyên courses I’ve been part of
7 days a week Scouting runs in my blood
8 reunions I’ve had with my Scout friends from the refugee camp since we left the camp
9 years - Scouts Canada leader in Toronto Canada
10/10/10 is my marriage’s magical number
11 years - finally landed on the USA/BSA after leaving VN
12 years - I was a BSA professional staff
14 age when I became boat people
21, age that I became a Cubmaster (kind of being pushed into, with love)
30 years, I haven’t come back to VN
Your Vietnamese Canadian American staffer
Phu babyPhu Bear Totem
B15  

I was born in a small village in Ohio in 1985.  I grew up with farms for neighbors and fifty-one acres of woods behind my house.  I went to Kent State University and studied opera and music education. I have been involved with Scouting for two years.  I am now currently working for the Boy Scouts of America, Lake Erie Council.  I am an avid forager and gardener.  I love baking with things from my garden as well as making my own hot sauces.  In my spare time I like to go for adventures with my German Shepherd named Papageno.

MarySteeleBaby

B16  

I was born in the year of Rooster 1969/1970 in Da Nang. In 1976 my family went to the new economy area in Long Khánh. In early 1995, I followed my family to the United States under HO. In 2001 graduated from PSU in CIS. In 2002, I married a normal/short girl, but she is beautiful wife. I have two children; Alena is 16 who is Venturing and Eric is 13 and working on First Glass Rank.
I knew about Scouting when I went to study English in late 1995, tr Vương Thế Hạnh and Lưu Hà asked me to join BSA and I did. In 1997, I left of BSA to attend college. In 2002, I joined Vietnamese Scouting in local Oregon and Washington with các trưởng Bùi Văn Giải, Phạm Quang Lộc, Trịnh Văn Toàn, Tiến Lộc, and Bạch Văn Nghĩa ... In 2006, I joined the BSA again. In May 2009, I went to woodbadge course (gỗ thiệt) and October the same year I and tr Tùng, tr Tiến opened Liên Đoàn Tây Sơn with Pack and Troop 714. Now I enjoy playing with my Pack, Boy and Girl Troop, and Crew as CR/Lien doan truong.

PeterNguyenBaby

B17

I was born and raised in Vietnam.  I came to   America 20 years ago. I have been in scouting for 15 yrs. My favorite hobby is travel and cooking. Love to take care everyone and make them happy. My friends and family members 's happiness are my enjoyment.

By the way I am still available. 

JessicaHoBaby

B18  

I have been in scouting for twenty years. I love to travel an fixing the house. I am not afraid to try new food. However, I don’t like to change. My favorite sport is pingpong.

BichHoBaby

B19

I started my scout life experience when I joined in 1985 as a cubscout in Houston, TX.  Since then, I have never stopped scouting.  Throughout my adult life, I moved and have joined other Lien Doans in Virginia and Northern California.  Scouting positions I have held include Scoutmaster, Venture Advisor, and Lien Doan Truong.  I was a participant in TN III and TN V.  I have staffed as a Troop Guide for TN VIII and now as ASM Logistics for TN IX.   I am grateful for the many experiences and friends that I have made and I am exited for what my scouting future holds.

TuNguyenBaby