tn9 250h

new Đặc San Tùng Nguyên IX 

 

June 16 - 22, 2019

Camp Clark, Cloverdale (near Portland), Oregon

 

 

Tùng Nguyên IX "pdf" Files

Khóa Huy Hiệu Rừng TN-IX, BSA dành cho Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt

Ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại trại trường của BSA – Camp Clark, tiểu bang Oregon chính thức khai mạc khóa Huy Hiệu Rừng ( Wood Badge) với 64 khóa sinh và 33 huấn luyện viên. Đây là khóa huấn luyện Huy Hiệu Rừng với thủ bản của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) dành cho các Trưởng đã, đang và sẽ cầm đoàn, hay các Trưởng phục vụ trong các Châu, Đạo và Quốc gia.(Council, District and National)

tn09 chaoco

 

Khóa Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên 9 với 64 khóa sinh đến từ nhiều miền trên lãnh thổ Hoa Kỳ bao gồm 23 khóa sinh từ 2 miền Nam bắc California, 27 đến từ tiểu bang Texas, 2 khóa sinh từ Georgia, một từ tiểu bang Washington, 10 từ Oregon và một từ Úc Châu. Với số tuổi các khóa sinh là 18 tuổi đến 83 tuổi, các khóa sinh sẽ học hỏi trong 5 ngày, sau khi rời trại, các khóa sinh sẽ mang về đơn vị những điều thu nhận từ các HLV, đồng thời sẽ đề ra và cam kết 5 mục tiêu cho chính mình trong thời gian tối đa là 18 tháng để hoàn tất những chứng chỉ . Khóa Huy hiệu Rừng sẽ bế mạc ngày thứ bảy 22/6/2019.

 

tn09 staff01

Tưởng cũng nên nêu những điểm sau đây để mọi người hiểu thêm về những chương trình dành cho Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt liên quan đến Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.

 • Phong trào Hướng Đạo Thế Giới (WOSM- World Organization Scout Movement) quy định rằng mỗi quốc gia chỉ có duy nhất một Hội Hướng Đạo là hôi viên chính thức của phong trào, đồng thời Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ đã được quốc hội Hoa Kỳ ủy quyền và độc quyền xữ dụng danh xưng Hướng đạo trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
 • Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) đã thành lập Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt (NVSC) đại diện cho BSA hổ trợ các Châu có các đơn vị gốc Việt ghi danh với BSA. Đồng thời NVSC cũng sẵn sàng giúp các đơn vị gốc Việt khi được yêu cầu.
 • BSA luôn khuyến khích các đơn vị sắc tộc ghi danh với BSA nên gìn giữ những văn hóa, truyền thống của dân tộc mình trong khuôn khổ quy định của BSA.
 • Một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên đối với Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt chúng ta về chương trình huấn luyện dành cho các Trưởng gốc Việt như sau:
 • Năm 2001, BSA chấp thuận tổ chức khóa huấn luyện huy hiệu Rừng dành cho người gốc Việt và khóa huy hiệu Rừng Tùng Nguyên 4 là khóa đầu tiên thuộc BSA xử dụng thủ bản “Huy hiệu Rừng Thế kỷ 21”.
 • Vào năm 2020, BSA sẽ thay đổi thủ bản huy hiệu Rừng mới được gọi là “ Huy hiệu Rừng 2020”, Khóa Tùng Nguyên 9 tuy chính thức khai mạc hôm nay vào năm 2019 nhưng lại được đề nghị áp dụng thủ bản mới này. Một lần nữa, Hướng Đạo Hoa Kỳ gốc Việt chúng ta tạo lịch sử trong hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.
 • Khóa Tùng Nguyên 9 cũng trùng hợp vào dịp kỷ niệm 100 năm của chương trình huấn luyện Huy Hiệu Rừng trên thế giới (1919-2019).
 • Năm 2001, sau khi Tùng Nguyên 4 thành công với 48 khóa sinh được tổ chức tại West Palm Beach tiểu bang Florida, năm 2005, Khóa Tùng Nguyên 5 đã được thực hiện tại hải đảo Catalina, tiểu bang California với 36 khóa sinh. Tiếp nối Tùng Nguyên 6 với 58 khóa đã tổ chức tại trại trường Goshen, tiểu bang Virginia vào năm 2010. Năm 2013, tại Santa Barbara, tiểu bang California với 64 khóa sinh, khóa Tùng Nguyên 7 đã vượt kỷ lục số khóa sinh tham dự, Tùng nguyên 8 được thực hiện tại Hải đảo Maui, tiểu bang Hawaii vào năm 2016 với 51 khóa sinh
 • Ủy Ban quốc gia Hướng Đạo gốc Việt là một ủy ban của BSA đã tổ chức thành công các khóa huy hiệu Rừng (đến hôm nay được 6 khóa) mà không có ủy ban sắc tộc nào khác có thể thực hiện trong thời gian 20 năm qua.
 • Lược qua lý do thực hiện các khóa “ Tùng Nguyên” : Vào năm 1991, toán huấn luyện gốc Việt thuộc Hội Hướng Đạo Canada đã tổ chức khóa Huy hiệu Rừng dành cho những Trưởng Hướng Đạo gốc Việt thuộc Hội Hướng đạo Canada gọi khóa này là Tùng Nguyên I. Đến năm 1994, Toán HL này đã tổ chức khóa Tùng Nguyên II tại trại trường Lost Valley của BSA thuộc tiểu bang California với thủ bản của Hội Hướng Đạo Canada. Đến năm 1996, Khóa Tùng Nguyên III cũng được Hội HD Canada đồng ý tổ chức , lần này được thực hiện ngay chính nơi tổ chức đầu tiên của khóa huy hiệu Rừng là Gilwell Park , Anh Quốc. Sau khóa Tùng Nguyên III, nhiều Trưởng Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt đã có thỉnh nguyện với BSA về khóa Huy hiệu Rừng với thủ bản BSA dành cho các Trưởng gốc Việt, do đó mới có các khóa huy hiệu Rừng được tiếp nối như sau:
 • Tùng Nguyên IV BSA-SR-430 – West PLam Beach, Khóa Trưởng-Nguyễn Tấn Đệ
 • Tùng Nguyên V WR-TN-05 – Catalina Island, CA, Khóa Trưởng Nguyễn Duy Việt “Nicholas”
 • Tùng Nguyên VI WR-TN-06 – Goshen Scout Reservation, Virginia, Khóa Trưởng Lý Nhật Hui
 • Tùng Nguyên VII 999-13 – Santa Barbara, CA, Khóa Trưởng Trần Văn Long
 • Tùng Nguyên VIII 999-16 – Maui, Hawaii, Khóa Trưởng Alina Lee Santiago
 • Tùng Nguyên IX 999-19 – Camp Clark, Cloverdale (near Portland), Oregon

   

  Oregon, Khóa Trưởng Phạm Ngọc Phước “Martin”

Tùng Nguyen IX_Pictures/Slideshow

Click "Close Tab X" to quit Pictures/Slideshow

 

Tùng Nguyên XI - Participants

Name

Location

 

Name

Location

1.    Châu Thu

Houston, TX

 

33.  Nguyễn Matthew

 

2.    Deaton Jefferson William     34.  Nguyễn Xuân Mỹ San Jose, CA

3.    Đỗ H. Linh

Houston, TX

  35.  Nguyễn Anh Nguyên San Lorenzo, CA

4.    Đỗ Minh Mẫn

San Jose, CA

 

36. Nguyên Như Tịnh Niki

Fair Oaks, CA

5.    Đỗ Mỹ Lộc

Houston, TX

 

37.  Nguyễn Tú Steven

Houston, TX

6.    Đoàn Anthony

Houston, TX

 

38.  Nguyễn B. Thái

San Jose, CA

7.    Hà Rachel     39.  Nguyễn Thuý San Diego, CA
8.    Hà Thị Phượng     40.  Nguyễn Nam Tiến  

9.    Hồ Nguyễn Tiffany

Sacramento, CA

 

41.  Nguyễn Trung Tommy

 

10.  Hoàng Tiến Dũng John

Houston, TX

  42.  Nguyễn Đoan Trâm San Diego, CA

11.  Lê Hanna Hạnh

Houston, TX

 

43.  Nguyễn Huy William

Houston, TX

12.  Lê Minh Đức

San Jose, CA

 

44.  Nguyễn Việt

 

13.  Lưu Nguyễn Helen

Houston, TX

 

45.  Phạm Thanh Châu

Houston, TX

14.  Lưu Tony

Houston, TX

 

46.  Phạm Huỳnh Kevin

Sefton, Australia

15.  Lý Châu Vivian     47.  Phan Phi Paul  
16.  Mizio Cathy Minh     48.  Phụng Đinh KimThy  

17.  Ngô John 

Westminster, CA

 

49.  Trầm Thu Hồng

Sunnyvale, CA

18.  Nguyễn Thanh An

Houston, TX

 

50.  Trần Thiện An

Houston, TX

19.  Nguyễn Tuấn Anh

Houston, TX

 

51.  Trần Văn Bé Tư

Houston, TX

20.  Nguyễn Hoài Bắc

San Jose, CA

 

52.  Trần Q. Khánh

San Jose, CA

21.  Nguyễn Thanh Bình

Portland, OR

 

53.  Trần KiềuLinh Sophia

 

22.  Nguyễn Thị MinhChâu

Portland, OR

 

54.  Trần Minh Sony

 

23.  Nguyễn Thanh Emily

Houston, TX

 

55.  Trần Thị Phúc

Houston, TX

24.  Nguyễn Thị Hai Dallas, TX   56.  Trần Quang Tích Houston, TX
25.  Nguyễn Jearlynn     57.  Trương Quang Minh Burbank, CA
26.  Nguyễn John     58.  Trương Ngọc Philip San Jose, CA

27.  Nguyễn Chiến Joseph

Portland, OR

 

59.  Trương Stacey

San Jose, CA

28.  Nguyễn Ngọc Châu Joseph

Happy Valley, OR

 

60.  Võ Hoàng Phi-Dũng

 

29.  Nguyễn Châu Kevin

Houston, TX

 

61.  Võ Trương Thăng

 

30.  Nguyễn Sơn Kevin

Houston, TX

 

62.  Vũ Văn Tâm

Houston, TX

31.  Nguyễn Long Lance

Houston, TX

 

63.  Yoshino Reika

Renton, WA

32.  Nguyễn S. Lisa

Tigard, OR